Juridisk varning

Juridisk information på webbsidorna i onlinebutiken PadelAndHelp.

Objekt

Denna webbplats har utformats för att publicera och tillåta allmänhetens tillgång till information relaterad till innehållet och olika aktiviteter som erbjuds av PadelAndHelp onlinebutik.

Innehåll

Information om produkter och tjänster avsedda för kommersialisering tillhandahålls via den här webbplatsen, som under alla omständigheter kommer att omfattas av villkoren som alltid uttryckligen är detaljerade och tillgängliga från denna webbplats, liksom de specifika tjänsterna tillsammans med deras priser. , som också kommer att omfattas av de olika allmänna användningsvillkoren för var och en av tjänsterna som tillhandahålls av PadelAndHelp onlinebutik

Åtkomst och användning

Såväl åtkomsten till denna webbplats som användningen av informationen och innehållet i den kommer att vara det enda ansvaret för den person som utför den.

Villkoren för åtkomst till denna webbplats kommer att omfattas av gällande lagstiftning och principerna för god tro och laglig användning av användaren av densamma, vilket i allmänhet är förbjudet någon form av åtgärder till nackdel för onlinebutiken PadelAndHelp eller tredje part.

Användningen av denna webbplats för olagliga eller obehöriga ändamål, och särskilt av icke-uttömmande natur, anses vara förbjuden:

  • Varje form av brott mot tredje parts rättigheter (rätt till integritet, självbild, sekretess i kommunikation, immateriell och industriell egendom, dataskydd etc.)
  • Inkludera eller introducera någon typ av datavirus, defekta filer eller annan programvara eller datorprogram som kan orsaka skada eller obehöriga ändringar av innehållet eller systemen av något slag som är tillgängliga via nämnda webbplats.
  • Felaktig eller olämplig användning av den normala driften och syftet med alla de tjänster som, om tillämpligt, kan inkluderas på webbplatsen för onlinebutiken PadelAndHelp

Ansvar:

PadelAndHelp onlinebutik ansvarar inte under några omständigheter för någon typ av skada som användare kan orsaka på denna webbplats, eller till någon annan, på grund av olaglig eller felaktig användning av den eller av innehållet och informationen som är tillgänglig eller tillhandahålls för genom det.

Service

PadelAndHelp onlinebutik förbehåller sig rätten att avbryta åtkomsten till sin webbplats utan föregående meddelande, på ett diskretionärt och tillfälligt sätt, av tekniska skäl eller av någon annan karaktär, och kan också ensidigt ändra åtkomstvillkoren och helt eller delvis av innehållet som ingår i den.
PadelAndHelp onlinebutik ansvarar inte för integriteten och sanningen i innehållet på länkarna till webben som kan nås från dess sida eller för innehåll som inte har övervakats av PadelAndHelp onlinebutik

Handel och virtuell butik

I händelse av att en kommersiell aktivitet utförs via denna webbplats, kommer den att bestå av mottagande och sändning av förfrågningar relaterade till de produkter och tjänster som presenteras, under alla omständigheter de kommersiella transaktioner som kan inträffa, till de nuvarande rättsliga bestämmelserna, och särskilt de som fastställs i lag 7/1996 av den 15 januari, om reglering av detaljhandeln med avseende på distansförsäljning, samt lagstiftningen i alla frågor som rör de allmänna avtalsvillkoren. I händelse av att begära någon av de tjänster som erbjuds, där så är lämpligt, av PadelAndHelp onlinebutik, måste kunden acceptera de allmänna villkoren för tillhandahållande av nämnda tjänster relaterade till varje specifik modalitet, som är tillgängliga för klienten både genom webbplatsen PadelAndHelp och via e-post och kundtjänstens telefonnummer.

Allmän

För alla tvistemål eller som rör webbplatsen för onlinebutiken PadelAndHelp, kommer spansk lag att tillämpas, eftersom den är behörig att lösa alla konflikter som härrör från eller relaterade till användningen av denna webbplats, domstolarna och tribunalerna i Valencia.

PadelAndHelp onlinebutik hanteras av:
Utrustning Zona de Pádel SL
Registrerad i handelsregistret för Valencia Volym 9550 Bok 6832 Folio 122 Avsnitt 8 Ark V151239
C.I.F: B98490519
Huvudadress: Av Maestro Rodrigo 23 - 46015 Valencia.
Tel/Fax: 963 36 70 07
email: atclientes@padelandhelp.com


Åtkomst till webbplatsen för onlinebutiken PadelAndHelp innebär att alla uttryckta villkor accepteras.

PadelAndHelp © 2019.